Þjónusta

Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta

Neskaupstaður

Bílaverkstæði Norðfjarðar
Vindheimanaust 7
s. 477 1731

Neskaupstaður

Réttingaverkstæði Sveins
Eyrargötu 11
s. 477 1169

Reyðarfjörður

Bíley
Leiruvogi 6
s. 474 1453

Breiðdalsvík

Bifreiðaverkstæði Sigursteins
Selnesi 30
S: 475 6616